Näin toimimme

Asiakaslähtöisyys

Perinteinen asiakassuhde, myyjän ja ostajan suhde, on alan muutosten ja nopean kehityksen myötä muuttunut asiakaslähtöiseksi asiakkuudeksi. Asiakaslähtöisyys ei rajoitu asiakkaisiimme, vaan se on mukana myös kaikissa muissa kumppaneissamme: henkilöstössä, yhteistyökumppaneissa, yhteiskunnassa ja omistajissa.

Asiakaslähtöisyys edistää yhteistyökumppaneittemme työtä ja liiketoimintaa sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttämme.

Kestävä kehitys

Konsernimme kehitys on rakentunut sekä yrityksen, tuotekehityksen, tuotteiden että asiakkaiden osalta kestävän kehityksen pohjalle. Arvioimme säännöllisesti sisäisesti sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa toimintamme ympäristöystävällisyyttä ja tuotteiden ja materiaalien kierrätystä sekä kestävyyttä. Olemme saavuttaneet tilanteen, jossa nämä asiat täyttyvät lähes täysin. Pyrimme tulevaisuudessa viemään asiat myös jälleenmyyjiemme toimintaan mukaan.

Kumppanuus

Lähtökohtana on kumppaneiden keskinäinen luottamus ja arvostus.Arvostamme ja olemme sekä rehellisiä että vastuullisia yhteistyökumppaneitamme kohtaan. Sitoudumme yhteistyöhön ja olemme kiinnostuneita heistä ja heidän toiminnastaan. Palveluiden ja hyödykkeiden myötä vaihdamme myös näkemyksiä, tekoja ja tunteita.

Tuloksellisuus

Tuloksellisuus on tärkeä konsernimme arvon ja menestyksen kannalta. Sen myötä saamme myös parempiin suorituksiin innostavaa onnistumisen iloa. Meidän on muistettava, että tehokkuus ei aina merkitse enemmän tekemistä. Tehdessämme oikeita asioita oikealla tavalla, pääsemme lähemmäksi päämääriämme. Näin yhteistyömme sujuu ja syntyy tulosta. Tuloksellisuuden tärkeänä osana on että teemme virheettömiä tuotteita ja palveluita sekä sen minkä teemme, teemme kerralla kuntoon.

Henkilöstön hyvinvointi

Ihminen on yksilö – kaikkine tunteineen, myös työpaikallaan. Työpaikkakäyttäytymisemme perustuu hyvän käytöksen sääntöihin. Luomme yhteistyölle pohjan kuuntelemalla ja arvostamalla toisiamme. Erilaisuus on rikkautta, molemminpuolinen suvaitsevaisuutemme helpottaa kanssakäymistä. Yksilön kunnioittaminen alkaa itsensä, oman elämänsä ja kokonaisuutensa tuntemisesta, kunnioittamisesta ja huolehtimisesta. Sen myötä antaa itselleen jatkuvan mahdollisuuden oppia, kehittyä, kasvaa ja jaksaa työympäristössä. Jotta voimme pitää lupauksemme, meidän täytyy tuntea itsemme ja työtoverimme. Se on mahdollista vain avoimessa ja myönteisessä ilmapiirissä, jossa asioista puhumiseen on tahtoa ja taitoa. Emme osoittele sormella, vaan ratkaisemme ongelmat yhdessä. Konsernimme sitoutuu henkilöstön koulutukseen, ja henkilöstö sitoutuu kehittämään itseään ja taitojaan yhä paremmaksi tulevaisuutta vastaamaan.